‘rebalans budzeta’

Rebalans budžeta bez podrške URSThe supplementary budget without support from URS

Skupština grada Požarevca usvojila je rebalans budžeta za 2012. godinu koji sada iznosi bezmalo iznosi 3,2 milijarde dinara. U rebalansiranom budžetu je oko 95 miliona dinara neutrošenih sredstava iz prošle godine i oko 50 miliona dinara od transfera iz republike. Na osnovu uredbe o regulisanju...

Pripremljen rebalans budžetaPrepared revised budget

Povodom 75. sednice Gradskog veća Požarevca, konferenciju za medije održali su predsednik ovog organa, gradonačelnik Miodrag Milosavljević i načelnica Odelenja za privredu i finansije Biljana Koči. Članovi Veća raspravljali su o 83 tačke dnevnog reda a njihovi zaključci biće dostavljeni na usvajanje odbornicima Skupštine grada...