‘skupština grada’

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

Za što efikasniju Gradsku upravu

Sednica Skupštine grada Požarevca Nastojanja da se obezbedi što efikasnije funkcionisanje Gradske uprave i pored aktuelnih racionalizacija zaposlenih kao i programi rada janih ustanova bile su centralne teme sednice Skupštine grada Požarevca kojom je predsedavao Bane Spasović. Na početku ovog zasedanja, odbornicima je saopšteno...