Почетак » Обавештења » О Граду
 

Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи на следећем линку.

grad_pozarevac

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи на следећем линку.

grad_pozarevac

Подели са другима: Facebook Twitter