Početak » Gradska uprava » Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove
 

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

Načelnik Odeljenja : Vojislav Pajić

Tel: 012/539-649

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke:

– Odsek za urbanizam i planiranje, kanc. 105: 012/539-647, kanc. 137: 012/539-743

– Odsek za građevinske poslove, kanc. 106: 012/539-744 i 012/539-748

– Odsek za legalizaciju objekata, kanc. 104: 012/539-742, kanc. 105: 012/539-743 (šef Odseka)

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove vrši  poslove vezane za urbanističko planiranje i sprovođenje planova, priprema odluke o pristupanju izradi i donošenju planova koje donosi jedinica lokalne samouprave, učestvuje u kreiranju projektnih zadataka, pripremanju i prikupljanju podataka neophodnih za izradu planova i urbanističkih projekata, koordinira rad sa izrađivačima planova, pregleda dostavljene koncepte i nacrte planova i izrađuje mišljenja po istim za potrebe komisije za planove, sprovodi proceduru oglašavanja, javnog uvida i sl; prati realizaciju planova višeg reda u smislu dostavljanja primedbi. U odeljenju se rešava i po pojedinačno podnetim zahtevima: informacije o lokaciji, potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije, lokacijske dozvole, kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije sa izdatom lokacijskom dozvolom, građevinske dozvole, ododrenje za upotrebu objekata,odobrenje za uklanjanje objekata, prijem izgrađenih temelja, obrada predmeta po žalbama, razna obaveštenja i izjašnjenja na zahtev stranke ili drugih organa. U Odeljenju se radi i poslovi vezani za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter