Почетак » Обавештења » О Граду
 

27. седница Скупштине града Пожаревца од 25.10.2015. године

 Елаборат оправданости изградње ТС 110/35/10 кв “Пожаревац 2”

 Елаборат економске оправданости прибављања имовине Предузећа у друштвеној својини “Фабрика шећера”

 Продајна документација – “Фабрика шећера”

 Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини

 Уговор о преносу права јавне својине на непокретности, без накнаде

 Решење о разрешењу дужности директора установе Дом здравља

 Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Дом здравља

Подели са другима: Facebook Twitter