Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Чишћење Брежанског канала
Број 1.2.63/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 25.мај.2017 до 09ч 00м
Затворена
Датум објаве 27.апр.2017
Документација
Напомене Одлука о додели уговора