Home » Environmental Protection » Upravljanje otpadom - registar dozvola
 

Register of licenses

 List 1 – Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac

 List 2 – Samostalna trgovinska radnja PROFIL

 List 3 – STR „STIG PROMET“

 List 4 – Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „EKO-21“ DOO

 List 5 – “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac

 List 6 – “EKO SERVISNI CENTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac

 List 7 – MODEKOLO d.o.o. Beograd

 List 8 – MODEKOLO d.o.o. Beograd

Share: Facebook Twitter