‘Lokalna samouprava’

Kabinet gradonačelnika

Stranica je u izradi......

Gradonačelnik

Saša Pavlović Diplomirani inženjer elektrotehnike Saša Pavlović, rođen je 01. novembra 1980. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Kostolcu, a nakon toga i Еlektrotehnički fakultet u Beogradu – odsek telekomunikacije i informacione tehnologije – smer sistemsko inženjerstvo. Od...

Zamenik Gradonačelnika

PRЕDRAG MIJATOVIĆ Rođen je 13. oktobra 1978. godine u Požarevcu. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju završio je u Požarevcu. Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na departmanu – Еlektrotehnika i računarstvo, smer telekomunikacije i stekao zvanje Diplomirani...

Predsednik Skupštine grada

Prim. Dr Srećko Bosić Rođen 1960. godine u Žagubici, gde je završio osnovnu školu, a potom pohađao Gimnaziju u Petrovcu na Mlavi. Medicinski fakultet upisao 1978, na kom je diplomirao 9.11.1983. godine. Od 1985 – 1988. godine radio u Domu zdravlja u Žagubici; Od...

Zamenik predsednika Skupštine grada

  Mladen Ničić Mladen Ničić rođen je 14. juna 1974. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju muzičku školu završio je Požarevcu u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, a Fakultet umetnosti, na instrumentalnom odseku, smer poliinstrumentalni, gitara u Nišu. Tokom školovanja osvojio je brojne...

Sekretar Skupštine grada

  Anđelka Otašević Anđelka Otašević, diplomirani pravnik iz Požarevca. telefon: 012/539-740 email: ana.otasevic@pozarevac.rs ...

Committee on petitions and proposalsKomisija za predstavke i predloge

Imenovani su: 12. U Komisiju za predstavke i predloge - za predsednika Damnjanović Velimir iz Požarevca, ul. 6. ličke divizije br. 10, a za zamenika predsednika Soknić Dragan iz Požarevca, ul. Sinđelićeva br. 14; - za članove: 1. Stanković Janja iz Požarevca, ul. Molijerova...

Regulatory commissionKomisija za propise

Imenovani su: 11. U Komisiju za propise - za predsednika Kukolj Dušanka iz Požarevca ul. Ratarska br. L2/9, a za zamenika predsednika Milosavljević Miodrag iz Požarevca, ul. Topličina br. 2 ; - za članove: 1. Orlandić Arsenije iz Požarevca, ul. Užička br. 12; 2. Manev...