‘Локална самоуправа’

Кабинет градоначелника

Страница је у изради......

Градоначелник

Саша Павловић Дипломирани инжењер електротехнике Саша Павловић, рођен је 01. новембра 1980. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио је у Костолцу, а након тога и Електротехнички факултет у Београду – одсек телекомуникације и информационе технологије – смер системско инжењерство. Од...

Заменик Градоначелника

ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ Рођен је 13. октобра 1978. године у Пожаревцу. Основну школу, као и Гимназију завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2008. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, на департману – Електротехника и рачунарство, смер телекомуникације и стекао звање Дипломирани...

Председник Скупштине града

Младен Ничић, председник Скупштине града Младен Ничић рођен је 14. јуна 1974. године у Пожаревцу. Основну и средњу музичку школу завршио је Пожаревцу у музичкој школи Стеван Мокрањац, а   Факултет уметности, на инструменталном одсеку, смер полиинструментални, гитара у Нишу. Током школовања освојио...

Заменик председника Скупштине града

Наташа Крстић Рођена је 28. маја 1969. у Пожаревцу. По занимању је дипломирани економиста. Од 1993. до 2007. године живела је и радила у Италији, а тренутно је запослена у ПД "ТЕ КО Костолац". У претходном сазиву Скупштине Града Пожаревца...

Секретар Скупштине града

Анђелка Оташевић Анђелка Оташевић, дипломирани правник из Пожаревца. Рођена 9. априла 1977. године.  Запослена у Градској управи Града Пожаревца, ради у Одељењу за послове органа града и информационе технологије на скупштинским пословима и пословима Градског већа. Учествовала у спровођењу избора 2020....

Committee on petitions and proposalsКомисијa за представке и предлоге

Именовани су: 12. У Комисију за представке и предлоге - за председника Дамњановић Велимир из Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр. 10, а за заменика председника Сокнић Драган из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 14; - за чланове: 1. Станковић Јања из Пожаревца, ул. Молијерова...

Regulatory commissionКомисија за прописе

Именовани су: 11. У Комисију за прописе - за председника Кукољ Душанка из Пожаревца ул. Ратарска бр. Л2/9, а за заменика председника Милосављевић Миодраг из Пожаревца, ул. Топличина бр. 2 ; - за чланове: 1. Орландић Арсеније из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12; 2. Манев...