‘Obaveštenja’

Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta zamenik načelnika Gradske uprave službenika na položaju II grupa u Gradskog upravi Grada Požarevca

 Javni konkurs Izjava...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2017. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017. – 2020. godine

...

Lista korisnika sredstava o ostvarivanju prava na podsticaje za unapređenje rada postojećih i uspostavljanja novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini

...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja Grada Požarevca povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM 15. OKTOBRA-DANA OSLOBOĐENjA GRADA POŽAREVCA            ...

Registracija stambenih zajednica

Dana 12.06.2017.godine, počela je registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, obzirom da je dana 12.06.2017.godine počeo sa radom Registar stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu. Stupanjem...