‘O Gradu’

Održane Ivandanjske konjičke trke

Pod pokroviteljstvom Grada Požarevca i u organizaciji Konjičkog društva „Knez Mihailo“ na požarevačkom hipodromu održan je „Ivanjdanski sastanak“. U okviru trkačkog dana održane su tri kasačke i dve galopske trke sa ukupnim nagradnim fondom od 500.000 dinara. U prvom kasačkom okršaju pod nazivom „Mlava“...

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Prethodnih nekoliko dana zabeležen je porast potrošnje vode u dnevnom i noćnom periodu. Potrošnja vode je na nivou  maksimalno projektovanih kapaciteta vodoizvorišta i gradske mreže. Apelujemo na građane da racionalno koriste vodu kako ne bi bio ugrožen sistem vodosnabdevanja Grada Požarevca. Povećan je broj prijavljenih...

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

  Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Specifični ciljevi ovog programa: -Povećanje broja stanovnika u selima -Smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima -povećanje stope nataliteta i ...

Elektrodistribucija Srbije – najava isključenja od 09.07.2021. do 11.07.2021. godine

Subota, 10.07.2021. 08:00 16:00 - Bivša fabrika Moravka i repetitorske stanice mobilnih operatera na silosima Žitostiga Nedelja, 11.07.2021. 06:00 14:00 - poslednji deo ul. 27 Aprila od broja 87 do obilaznice sa bočnim ulicama, naselja Bresje i Tavan, naselje Kruška,...

Elektrodistribucija Srbije – najava isključenja

Sreda, 07.07.2021. od 09:00 – 11:00 Knićaninova 10 i Njegoševa 9,13,15,17 Četvrtak, 08.07.2021. od 07:30 – 12:30 ulica Vojske Jugoslavije od kasarne prema Ćirikovcu sa svim bočnim ulicama, naselje Sopot, Jeremino polje i naselje Ćirikovac Četvrtak, 08.07.2021. od 08:00 –...

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovog objekta na katastarskoj parceli br. 1463/1 K.O. Požarevac i na delu parcele k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u ulici Lole Ribara br. 25 Požarevac (blok 2.5) izrađen od strane „CE GROUP“ doo Beograd, ulica Graničarska broj 6-8

...