Početak » Zaštita životne sredine » Upravljanje otpadom - registar dozvola
 

Registar dozvola

 List 1 – Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac

 List 2 – Samostalna trgovinska radnja PROFIL

 List 3 – STR „STIG PROMЕT“

 List 4 – Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „ЕKO-21“ DOO

 List 5 – “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac

 List 6 – “ЕKO SЕRVISNI CЕNTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac

 List 7 – MODЕKOLO d.o.o. Beograd

 List 8 – MODЕKOLO d.o.o. Beograd

List 9 – ЕKOLUKS d.o.o. Požarevac

List 10  – Aleksandar 17   

List 11 – Violeta 012

Podeli sa drugima: Facebook Twitter