Почетак » Заштита животне средине » Управљање отпадом - регистар дозвола
 

Регистар дозвола

 Лист 1 – Привредно друштво за сакупљање, рециклажу и промет секундарних сировина „ПОТИС“ АД, Пожаревац

 Лист 2 – Самостална трговинска радња ПРОФИЛ

 Лист 3 – СТР „СТИГ ПРОМЕТ“

 Лист 4 – Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада „ЕКО-21“ ДОО

 Лист 5 – “РИСТИЋ М012“ д.о.о. Пожаревац

 Лист 6 – “ЕКО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР „МЛАВА“ д.о.о Пожаревац

 Лист 7 – МОДЕКОЛО д.о.о. Београд

 Лист 8 – МОДЕКОЛО д.о.о. Београд

Лист 9 – ЕКОЛУКС д.о.о. Пожаревац

Лист 10  – Александар 17   

Лист 11 – Виолета 012

Подели са другима: Facebook Twitter