‘direkcija za izgradnju’

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“

Na osnovu člana 21. stav 2, člana  31. stav  3. i  člana 32. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. stav 1. tačka 6) i 9) i člana 66. Zakona...

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“

Na osnovu člana  35.  Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik  RS“, br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) i člana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon),...

Konferencija za medije povodom rada „Direkcije za izgradnju“Press Conference on the work of the “Directorate for Construction”

Oštro kritikovan rad  Direkcije Nakon oštrih kritika rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“, koje su izrečene na nedavnoj sednici Skupštine grada Požarevca, javnosti se obratio predsednik Skupštine, Bane Spasović i pojedini odbornici i predsednici saveta mesnih zajedica. Oni su obavestili javnost o navodnom činjeničnom...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Direkcija za izgradnju”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-109/2g Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada...