‘direkcija za izgradnju’

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“

На основу члана 21. став 2, члана  31. став  3. и  члана 32. став 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана  32. став 1. тачка 6) и 9) и члана 66. Закона...

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“

На основу члана  35.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник  РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон),...

Конференција за медије поводом рада „Дирекције за изградњу“Press Conference on the work of the “Directorate for Construction”

Оштро критикован рад  Дирекције Након оштрих критика рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“, које су изречене на недавној седници Скупштине града Пожаревца, јавности се обратио председник Скупштине, Бане Спасовић и поједини одборници и председници савета месних заједица. Они су обавестили јавност о наводном чињеничном...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Direkcija za izgradnju”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2г Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града...