‘direktor’

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“

Na osnovu člana 21. stav 2, člana  31. stav  3. i  člana 32. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. stav 1. tačka 6) i 9) i člana 66. Zakona...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana  31. stav 3. i  4,  člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. tačka 9) Zakona o...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. i  4, člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana 32. tačka 9) Zakona o...