‘finansiranje projekata’

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica invaliditetom u 2015. godini...

Lista za finansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014. godiniList of funding for implementation of the local action plan in 2014. year

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine, po konkursu za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica, objavljenom 29. aprila 2014. godine u listu ,,Reč naroda" Požarevac, nakon odlučivanja...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata iz budžeta grada za 2012 godinu za NVO i udruženje, po konkursuApproved funding for the program – projects in the city budget in 2012 for NGOs and associations, the competition

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20. juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za davanje predloga za finansiranje programa nevladinih organizacija i udruženja u 2012. godini o otvaranju prijava nevladinih organizacija i udruženja za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca u 2012. godini...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata u kulturi po konkursuApproved funding for the program – cultural projects for competition

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20.juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2012. godini o otvaranju prijava za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u...

1 Komentara

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of culture

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca, Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni...