‘finansiranje projekata’

Листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења

 Листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица инвалидитетом у 2015. години...

Листа за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014. годиниList of funding for implementation of the local action plan in 2014. year

Комисија за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011-2015 године, по конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица, објављеном 29. априла 2014. године у листу ,,Реч народа" Пожаревац, након одлучивања...

Одобрена средства за финансирање програма – пројеката из буџета града за 2012 годину за НВО и удружење, по конкурсуApproved funding for the program – projects in the city budget in 2012 for NGOs and associations, the competition

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20. јуна 2012. године, разматрало је Извештај Комисије за давање предлога за финансирање програма невладиних организација и удружења у 2012. години о отварању пријава невладиних организација и удружења за доделу средстава из буџета Града Пожаревца у 2012. години...

Одобрена средства за финансирање програма – пројеката у култури по конкурсуApproved funding for the program – cultural projects for competition

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20.јуна 2012. године, разматрало је Извештај Комисије за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2012. години о отварању пријава за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у...

1 Коментара

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of culture

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца, Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени...