‘javni konkurs’

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Direkcija za izgradnju“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2г Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Водовод и канализација“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Vodovod i kanalizacija“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2б Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Toplifikacija“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2а Датум: 28.6.2013.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“Пожаревац(“Службени гласник града Пожаревца“, бр....

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. годиниPublic competition for financing or co-financing of associations of public interest in Pozarevac 2013th year

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за друштвене далатности Датум: 29. април 2013. године ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ Актом Градског већа број 01-06-65/2013-7 од 26....

Листа за расподелу средстава за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. годиниList for allocation of funds for co-financing programs for the construction, reconstruction and maintenance of places of worship in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години Број: 01-06-4/2013-15-а Датум: 26.02.2013. године П о ж а р е в а ц ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА...

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спортаЈавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

На основу члана 14. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца, Комисија за спорт , уз сагласност градоначелника града Пожаревца, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из члана 3. став 1. тачка 2. Правилника о...