‘javni konkurs’

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Ljubičevo“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2e Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу("Службени гласник...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Комуналне службе“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Komunalne službe“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2в Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац("Службени...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Direkcija za izgradnju“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2г Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Водовод и канализација“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Vodovod i kanalizacija“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2б Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Toplifikacija“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2а Датум: 28.6.2013.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“Пожаревац(“Службени гласник града Пожаревца“, бр....

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. годиниPublic competition for financing or co-financing of associations of public interest in Pozarevac 2013th year

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за друштвене далатности Датум: 29. април 2013. године ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ Актом Градског већа број 01-06-65/2013-7 од 26....