‘javni oglas’

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ The public tender for the appointment of directors of a public company “Toplifikacija”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-211/16a Датум: 24.12.2014.године 12000 Пожаревац, Дринска 2   На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и...

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својиниPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Пожаревца“ број 9/2009) Градоначелник града Пожаревца је...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својиниОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини

На основу члана 64. стави 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 64/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођене поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Града Пожаревца“ број...