‘nevladine organizacije’

Унапређење рада невладиних организација младихImproving the work of non-governmental youth organizations

У Градском здању одржан је први специјализован састанак посвећен невладиним организацијама које окупљају младе и децу. Прва тема било је упознавање са радом невладиних организација младих као и правцима њиховог деловања.   Сви присутни су се сложили да је потребно умрежавање...

Одобрена средства за финансирање програма – пројеката из буџета града за 2012 годину за НВО и удружење, по конкурсуApproved funding for the program – projects in the city budget in 2012 for NGOs and associations, the competition

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20. јуна 2012. године, разматрало је Извештај Комисије за давање предлога за финансирање програма невладиних организација и удружења у 2012. години о отварању пријава невладиних организација и удружења за доделу средстава из буџета Града Пожаревца у 2012. години...

Конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружењаCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

На основу Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-37/12-14 од 22.03.2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12), Градско веће града Пожаревца расписује КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У...

Call for funding programs and projects NGOs and associations in 2011. yearКонкурс за Финансирање програма пројеката невладиних организација и удружења у 2011. години

The Contest To fund programs and projects of NGOs and Associations in 2011. YEAR I The right to apply a non-governmental organizations and associations that are registered in Pozarevac at least one year and whose activity takes place in the town of Pozarevac, for...