‘obavestenje’

Obaveštenje Vlade Republike Srbije i gradonačelnika grada Požarevca o bespravnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu zaključka Zaključka Vlade 05 broj: 320-2875/2016 od 11. marta 2016. godine i člana 89. stav 1. tačka 5) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog...

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga

 Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga...

Obaveštenje o kvalitetu vode

 Obaveštenje o kvalitetu vode u gradskom vodovodu Kostolac, o kvalitetu vode u cisternama i o kvalitetu vode na javnim česmama u Požarevcu i okolini...

Voda iz gradskog vodovoda nije za piće

Prema konstataciji Republičke sanitarne inspekcije i Zavoda za javno zdravlje, voda iz požarevačkog vodovoda nije za piće niti pripremanje hrane, zvanično je potvrđeno na konferenciji za medije. U narednom periodu služiće kao tehnička voda, odnosno za potrebe održavanja lične i opšte higijene. Građanstvo će se...

AMSS – pogodnosti za RVI i CIR

Auto moto savez Srbije je doneo odluku o određenim pogodnostima u pružanju svojih usluga vojnim invalidima i civilnim invalidima rata. AMSS je određenom broju svojih filijala uputio sledeće obaveštenje:  AMSS Obaveštenje...

Saopštenje za javnost

Obaveštavamo javnost da je u ponedeljak  22.06.2015. godine, započela obuka za 26 kandidata koji su se prijavili i uspešno prošli selekciju za obuku u okviru projekta ''Svež početak''. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a relaizuje ga Grad  Požarevac u partnerstvu sa...