‘obavestenje’

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-208 od 4.12.2014. godine daje se sledeće O...

Bez vode Stari korzo i Voje DulićaBez vode Stari korzo i Voje Dulića

Zbog prevezivanja postojećeg cevovoda na novoizgrađeni, na kome će biti obavljeno i ispiranje, u utorak 2. decembra, od 8 sati, bez vode će biti potrošači u ulicama Stari korzo i Voje Dulića. Normalizacija snabdevanja vodom se očekuje tokom dana. Zbog prevezivanja postojećeg cevovoda...

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-180 od 16.10.2014. godine daje se sledeće O B...

Obaveštenje – jesenja sistematska dezinsekcija na teritoriji grada Obaveštenje – jesenja sistematska dezinsekcija na teritoriji grada

KOMISIJA ZA NADZOR I KONTROLU SPROVOĐENjA TRETMANA SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA OBAVEŠTNjEJESENjA SISTEMATSKA DEZINSEKCIJA NA TERITORIJI GRADAPOŽAREVCABIĆE IZVEDENA U TERMINU 18.8-04.09.2014.GODINE. TAČAN DATUM BIĆE NAKNADNO OBJAVLjEN11.08.2014.godinePOŽAREVAC Predsednik komisije Mulutin Milenković KOMISIJA ZA NADZOR I KONTROLU SPROVOĐENjA TRETMANA SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ...

Reprogram duga fizičkih i pravnih lica na ime izvršenih usluga JPRescheduling of individuals and legal entities for services performed public enterprises

Poštovani, na osnovu zaključka Gradskog veća grada Požarevca od 2.juna 2014. godine obaveštavamo Vas da stanovništvo i pravna lica koja imaju neizmirene obaveze prema javnim preduzećima (JKP "Vodovod i kanalizacija", "Komunalne službe", "Toplifikacija") mogu da se jave istim radi zaključenja sporazuma o reprogramu duga. ...

Obaveštenje: štab za vanredne situacijeAnnouncements: Staff for Emergencies

Štab za vanredne situacije grada Požarevca obaveštava sve građane koji su pretrpeli štetu od poplava na svojim poljoprivrednim parcelama, da se jave šefovima mesnih kancelarija u selima i sekretarima mesnih zajednica u gradu, najkasnije do četvrtka 5. juna kako bi šteta bila evidentirana radi obezbeđivanja...