‘obavestenje’

Suzbijanje larvi komaraca

Gradska uprava Požarevca zaključila je ugovor sa Zavodom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san“ iz Beograda i firmom za preventivno-sanitarnu zaštitu „Eko-dez“ Beograd, o sprovođenju sistematske dezinsekcije u 2015. godini za grad Požarevac, gradsku opštinu Kostolac, naselja Zabela i Ljubičevo kao i priobalna naselja u...

Obaveštenje za građane

U periodu od 29. 5. 2015. godine od 15 časova do 31. 5. 2015. godine do 15 časova, na raskrsnici ulica Stari Korzo - Jovana Šerbanovića - Hajduk Veljkova izvodiće se radovi u smislu zamene semaforske opreme tako da semafori u navedenom periodu neće biti...

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije grada Požarevca Povodom neophodnosti preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte  da  preduzmu sledeće mere: Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana...

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga

 Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga na teritoriji grada Požarevca...

Obaveštenje: Štab za vanredne situacije grada Požarevca

Štab za vanredne situacije grada Požarevca saopštava da je, pored proglašenja redovne odbrane od poplava na reci Mlavi i dežurstva uvedenog tim povodom, uvedena i vanredna odbrana od unutrašnjih voda u ataru sela Stari Kostolac. Preduzete su sve mere predviđene Operativnim planom odbrane od...

LPA: ObaveštenjeThe local tax administration : Announcement

Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica da su obaveze po osnovu poreza na imovinu za prvi kvartal dužni da uplate do 15. februara. Do donošenja rešenja za 2015. godinu akontacije se plaćaju u visini i na način utvrđen rešenjem za...