‘obrazac’

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Na osnovu člana 17, 18.  i 19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti  javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 126/14) Odluke o budžetu grada Požarevca za...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-151/15-21  od 16. jula 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2012. godiniThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-19/2012 od 14.02.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...