‘obrazac’

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 17, 18.  и 19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) Одлуке о буџету града Пожаревца за...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-151/15-21  од 16. јула 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. годиниThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...