‘odluka’

Коначна одлука о избору корисника социјалног становања – Узун Миркова

Коначна одлука о избору корисника социјалног становања - избеглих, односно интерно расељених лица у стамбеним јединицама у Узун Мирковој у Пожаревцу...

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта

 ОДЛУКА - Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта  ЗАКЉУЧАК - Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта...

Одлука о избору корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

 Одлука о избору корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела који су остварили приоритетно место на коначној листи реда првенства...

Одлука о додели награда и повеља града ПожаревцаDecisions on awards and charters of Pozarevac

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2014. године, донео је О Д Л У К...

Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовинуThe decision of the zoning for the calculation of property taxes

Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца  Преузми фајлОдлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града...

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине КостолацThe decision to call the election for members of Assembly of City Municipality Kostolac

На основу члана 118. став 2. и 4. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),   сходно члану 2. став 2. и члану 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), доносим ОДЛУКУ о расписивању избора...