‘odluka’

Konačna odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja – Uzun Mirkova

Konačna odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja - izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u stambenim jedinicama u Uzun Mirkovoj u Požarevcu...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta

 ODLUKA - Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta  ZAKLjUČAK - Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta...

Odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

 Odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela koji su ostvarili prioritetno mesto na konačnoj listi reda prvenstva...

Odluka o dodeli nagrada i povelja grada PožarevcaDecisions on awards and charters of Pozarevac

Na osnovu člana 4. i 8. Odluke o ustanovljenju nagrade, povelje, zvanja počasnog građanina i plakete grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca, na sednici od 7.10.2014. godine, doneo je O D L U K...

Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinuThe decision of the zoning for the calculation of property taxes

Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Požarevca  Preuzmi fajlOdluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada...

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine KostolacThe decision to call the election for members of Assembly of City Municipality Kostolac

Na osnovu člana 118. stav 2. i 4. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),   shodno članu 2. stav 2. i članu 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11), donosim ODLUKU o raspisivanju izbora...