‘odluka’

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца The decision to award prizes and charters of Pozarevac

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2013. године, донео је О Д Л У К...

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница града ПожаревцаThe decision to call elections for members of local community councils of Pozarevac

На основу члана 28. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/10-пречишћен текст), доносим О Д Л У К У о расписивању избора за чланове савета месних заједница града Пожаревца 1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница града...

Одлука о додели награда, повеља и Плакете града Пожаревца Decisions on awards, plaques, and charters of Pozarevac

На основу члана 4, 8. и 13. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 5.10.2012. године, донео је О Д Л У...

Усвојен просторни планAdopted regional plan

На Скупштини града Пожаревца одборници прихватили један од најзначајнијих стратешких докумената Један од најзначајнијих стратешких докумената-Просторни план града Пожаревца, којим се одређују смернице за развој делатности и намену површина као и услови за одрживи и равномерни развој, усвојен је на седници Скупштине града. Просторни...

Одлука – ЈКП Паркинг сервис ПожаревацDecision – JKP Parking service Pozarevac

Градски штаб за одбрану од елементарних непогода донео је Одлуку да, од понедељка 20. фебруара, ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“ почне наплату паркирања на уличним паркинзима у првој зони и затвореним паркинзима. У другој зони паркирање и даље неће бити наплаћивано.  City Staff for...

Саопштење за јавност – штаб за ванредне ситуацијеPress release – Headquarters for Emergency Situations

1) Одређују се установе чији је оснивач Град Пожаревац, које ће редуковано радити и које неће радити дана 13.02. (понедељак) и 14.02. (уторак) у циљу уштеде електричне енергије, а на основу препоруке Владе Републике Србије. На територији града Пожаревца редуковано ће радити следећа установа: ЈП...