‘požarevac’

Štab za vanredne situacije grada Požarevca

Štab za vanredne situacije grada Požarevca              ...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - jun 2021. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - novembar 2020. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - avgust 2020. godine Kvalitet vode za piće sa javnih...

Odbornici

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika i to:   Spisak odbornika...

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

Odeljenje lokalne poreske administracije

Rukovodilac odeljenja: Boško Spasović e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-760 Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na: poslove lokalne poreske administracije, utvrđivanja izvornih prihoda Grada, poslove vođenja knjigovodstva izvornih prihoda Grada, poslove kancelarijske i terenske kontrole i naplate izvornih prihoda Grada, ...

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Rukovodilac odeljenja : Dragana Živanović Tel: 012/539-638  Kancelarija br. 135 Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: postupak konverzije zemljišta; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; eksproprijaciju; zaključenje sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, uvođenja u posed...