‘romi’

Пројекат: Наше Право да живе боље

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ "Наше Право да живе боље" у оквиру пројекта који финансира Европска унија "Подршка ЕУ Европска инклузивном друштву" Овај пројекат се реализује у оквиру програма  "Подршка инклузивном друштву-Подршка социјалној инклузији најосетљивијих друштвених група, укључујући и Роме, кроз развој различитијих социјалних...

Листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП за унапређење положаја Рома

 Листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја Рома...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5. 2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06-44/2015-56   од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р...

Извештај комисије за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја РомаReport of the evaluation of proposals for the implementation of the Local Action Plan on Improving the Situation of Roma

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Комисија за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 - 2015 године Број: 01-012-109/2014 Датум: 06.05.2014. године П о...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године бр. 01-06-52/7 од 10. 05. 2011. године,   и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-58/2014-9 од  3.4.2014. године,Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Заменик амбасадора САД посетио ромско насеље и ОШ „Доситеј Обрадовић“Deputy U.S. Ambassador visited the Roma neighborhood and elementary school “Dositej Obradovic”

Наставак помоћи расељенима Заменик амбасадора САД Гордон Дугуи посетио је ромско расељеничко насеље у Пожаревцу, где је средствима Стејт дипартмента током јула, отворен друштвени центар и игралиште за децу. Дугуи се информисао о начину на који се користи помоћ коју су упутиле САД као...