‘skupština’

27. sednica Skupštine grada Požarevca od 25.10.2015. godine

 Elaborat opravdanosti izgradnje TS 110/35/10 kv "Požarevac 2"  Elaborat ekonomske opravdanosti pribavljanja imovine Preduzeća u društvenoj svojini "Fabrika šećera"  Prodajna dokumentacija - "Fabrika šećera"  Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini  Ugovor o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti, bez naknade ...

Skupština grada Požarevca

Usvojen izveštaj o radu za prvo polugođe Odbornici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, nakon opširne diskusije, usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta za period januar - jun ove godine kao i izveštaje o radu pojedinih javnih preduzeća. Naime, grad Požarevac ima dovoljno novca...

Sednice Skupštine grada Požarevca

Imenovani novi direktori Usled hitnosti donošenja odluka, u relativno kratkom roku održane su dve sednice Skupštine grada Požarevca, kojima je predsedavao Bane Spasović, a najveću pažnju javnosti izazvala su imenovanja novih direktora pojedinih javnih preduzeća. Prethodnu sednicu obeležilo je žestoko polemisanje o izveštajima četiri...

Skupština grada Požarevca usvojila rebalans budžeta

Značajna sredstva za investicije Na sednici Skupštine grada Požarevca odbornici su, pored ostalog, doneli odluke o rebalansu budžeta za 2015. godinu i izmenama programa poslovanja gradskih javnih preduzeća i ustanova. Rebalans je doneo povećanje sredstava u iznosu od oko 1,86 milijardi dinara  što će...

Sednica Skupštine grada Požarevca

Novi direktori „Toplifikacije“ i „Ljubičeva“ Na 22. sednici Skupštine grada Požarevca odbornici su raspravljali o nekoliko aktuelnih pitanja a, između ostalog, izabrani su novi direktori javnih preduzeća „Toplifikacija“ i „Ljubičevo“. Rasprava se vodila oko cena usluga JP „Vodovod i kanalizacija“ ali ovaj predlog...

Sednica Skupštine grada PožarevcaSession of the Assembly of Pozarevac

Usvojen budžet za 2015. godinu Na poslednjoj sednici Skupštine grada Požarevca, kojom je predsedavao Bane Spasović, odbornici su prihvatili Odluku o usvajanju budžeta grada za 2015. godinu. Ukupan iznos prihoda budžeta iznosi oko 2 milijarde i 525 miliona dinara dok su rashodi za oko...