‘Zaštita životne sredine’

Upravljanje otpadom

 Zahtev za dozvolu  Obrazac za dozvolu  Obrazac za potvrdu Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada  Zahtev za dozvolu  Obrazac za...

Registar dozvola

 List 1 - Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac  List 2 - Samostalna trgovinska radnja PROFIL  List 3 - STR „STIG PROMЕT“  List 4 - Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „ЕKO-21“ DOO  List 5 - “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac  List 6 - “ЕKO SЕRVISNI CЕNTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac  List 7 - MODЕKOLO d.o.o. Beograd  List 8 - MODЕKOLO d.o.o. Beograd List...

Plan upravljanja otpadomWaste Management

Plan upravljanja optadom grada Požarevca - PDF dokumentacijaWaste Management of city of Pozarevac ...

Služba za zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti životne sredine i sa sledećim posebnim zakonima: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o zaštiti buke u...