‘Zaštita životne sredine’

Glavna knjigaGeneral Ledger

Glavna knjiga (preuzmi) List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinuProgram monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...

Upravljanje otpadomWaste Management

 Zahtev za dozvolu  Obrazac za dozvolu  Obrazac za potvrdu Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada  Zahtev za dozvolu  Obrazac za dozvolu  Obrazac za potvrdu Zahtev...

Registar dozvola

 List 1 - Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac  List 2 - Samostalna trgovinska radnja PROFIL  List 3 - STR „STIG PROMET“  List 4 - Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „EKO-21“ DOO  List 5 - “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac  List 6 - “EKO SERVISNI CENTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac  List 7 - MODEKOLO d.o.o. Beograd  List 8 - MODEKOLO d.o.o. Beograd List...

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Preduzeća „ RISTIĆ M012“ d.o.o.Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company “RISTIĆ M012” Ltd.

Republika Srbija GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za privredu i finansije Drinska br.2 12000 Požarevac Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Preduzeća „ RISTIĆ M012“ d.o.o. Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, na osnovu člana...

Plan upravljanja otpadomWaste Management

Plan upravljanja optadom grada Požarevca - PDF dokumentacijaWaste Management of city of Pozarevac ...