Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 71/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.nov.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 70/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.nov.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 68/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 48/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 49/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 50/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 51/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
21.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 47/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
18.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 46/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.okt.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 45/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 67/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.okt.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 5/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 66/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 63/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
09.okt.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2019)
Skupština grada Požarevca
04.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 64/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 65/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.okt.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
30.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 41/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.sep.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JM MV 43/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 60/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JNOP 58/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 38/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 62/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 42/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 61/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 59/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 39/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 40/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 6/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF