Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 28/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jun.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
28.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 24/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
25.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 21/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
21.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
18.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 24/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
18.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
15.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 13/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
15.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 16/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
12.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 17/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
11.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 21/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 18/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 27/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
07.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
07.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 23/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
07.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 20/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
07.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 22/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
06.maj.2020 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 19/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
06.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 15/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
05.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 7/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
05.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 20/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.maj.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP-OS 14/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.maj.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 19/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
23.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 3/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
19.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 4/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
19.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 6/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
17.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 2/2020)
Gradonačelnik grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 3/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF