Јавне набавке

 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 31/2020)
Градска управа града Пожаревца
29.јун.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 29/2020)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 29/2020)
Градска управа града Пожаревца
24.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 30/2020)
Градска управа града Пожаревца
15.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2020)
Градска управа града Пожаревца
15.јун.2020 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 28/2020)
Градска управа града Пожаревца
11.јун.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 27/2020)
Градска управа града Пожаревца
10.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2020)
Градоначелник града Пожаревца
08.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2020)
Скупштина града Пожаревца
08.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2020)
Градска управа града Пожаревца
02.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 28/2020)
Градска управа града Пожаревца
01.јун.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 26/2020)
Градска управа града Пожаревца
28.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 24/2020)
Градска управа града Пожаревца
25.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 21/2020)
Градска управа града Пожаревца
21.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 22/2020)
Градска управа града Пожаревца
18.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 24/2020)
Градска управа града Пожаревца
18.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 23/2020)
Градска управа града Пожаревца
15.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 13/2020)
Градска управа града Пожаревца
15.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 16/2020)
Градска управа града Пожаревца
12.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 17/2020)
Градска управа града Пожаревца
11.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 21/2020)
Градска управа града Пожаревца
08.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 18/2020)
Градска управа града Пожаревца
08.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 27/2020)
Градска управа града Пожаревца
08.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2020)
Градска управа града Пожаревца
07.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 12/2020)
Градска управа града Пожаревца
07.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 23/2020)
Градска управа града Пожаревца
07.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 20/2020)
Градска управа града Пожаревца
07.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 22/2020)
Градска управа града Пожаревца
06.мај.2020 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 19/2020)
Градска управа града Пожаревца
06.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 15/2020)
Градска управа града Пожаревца
05.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF