Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 20/2018)
Градска управа града Пожаревца
21.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 19/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 27/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 25/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 17/2018)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 18/2018)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 16/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.мај.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 24/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 23/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 15/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 17/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 19/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈНМВ 16/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 22/2018)
Градска управа града Пожаревца
19.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 21/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 20/2018)
Градска управа града Пожаревца
13.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 18/2018)
Градска управа града Пожаревца
13.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 13/2018)
Градска управа града Пожаревца
10.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 13/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 10/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 15/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 12/2018)
Градска управа града Пожаревца
04.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 11/2018 ЈН МВ)
Градска управа града Пожаревца
03.апр.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 14/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 12/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 16/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.апр.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 9/2018)
Градска управа града Пожаревца
30.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF