Годишњи планови инспекцијских надзора за 2017-2021. годину

2021

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.год.грађевинске инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.год. просветног инспектора
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.год.саобраћајне инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.год.комуналне инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.год.инспектора за заштиту животне средине

2020

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.год.грађевинске инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.год. просветног инспектора 2019
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.год.саобраћајне инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.год.комуналне инспекције
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.год.инспектора за заштиту животне средине
Сагласност

2019

 Годисњи план инспекцијског надзора за 2019.год.грађевинске инспекције
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.год. просветног инспектора 2019
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.год.саобраћајне инспекције
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.год.комуналне инспекције
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.год.инспектора за заштиту животне средине

2018

 Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за 2018.годину
 План рада саобраћајне инспекције-поверени послови
 План рада грађевинске инспекције за 2018.годину
 План рада комуналне инспекције за 2018.годину
 Измена и доупна Плана инспекцијског надзора за 2018.годину одељења за инспекцијске послове – комунална инспекција
  План рада инсп. за заштиту животне средине за 2018.годину

2017

 Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за 2017.годину
 План рада саобраћајне инспекције-поверени послови
 План рада грађевинске инспекције за 2017.годину
 План рада просветне инспекције за 2017.годину
 План рада инсп. за заштиту животне средине за 2017.годину