‘Конкурси’

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2018. годину

  Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике  Изјава  Образац пријаве    ...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у градској управа Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Града Пожаревца Број: 01-111-14/2017-2 28.9.2018. године П о ж а р е в а ц На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) члана 12. Уредбе...

Предлог листе за финансирање или суфинансирње програма/пројеката културно-уметничких друштава у граду Пожаревцу за 2018. годину

...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2018“

 Vodic za popunjavanje formulara ZZ 2018  Uputstvo za realizaciju projekata ZZ 2018  Saglasnost nadležne ustanoveorgana ZZ 2018  Ovlascenje za koordinatora projekta ZZ 2018  Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava ZZ 2018  Izjava o partnerstvu ZZ 2018  Grad Pozarevac Prijavni...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2018. години

 Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац  Решење...

Конкурс за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

КОНКУРС за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца''  Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа, а уз подршку Немачке развојне сарадње , коју спроводи ГИЗ, спроводи пројекат ,,Подршка...