‘Конкурси’

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-2/2020 13.1.2020. године П о ж а р е в а ц На основу чл. 93. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне...

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац

...

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац

...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2019. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

К О Н К У Р С за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2019/2020. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2019/2020. годину Пријавни образац  ...