‘Конкурси’

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  У 2020. ГОДИНИ

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину , бр.1730-101-9/2020 од 22.06.2020. године (број писарнице Градске...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину, бр .1730-101-9/2020 од 22.06.2020. године (број писарнице Градске...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2020. годину

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу Решење о одбацивању...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

Предлог листе за финансирање посебних програма из области спорта у 2020. години

Предлог листе за финансирање посебних програма из области спорта Решење о одбијању Решење о одбијању...

Kонкурс за финансирање и суфинансирање програма/ пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2020. години

 Предлог листе Решење о одбацивању Решење о одбијању...