‘Конкурси’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2019. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-52/2019-19 од  27. марта 2019. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16 - исправка), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16...

Решење о одбијању – Карате клуб „Камиказе“

...

Решење о одбијању – Шах клуб „Др Петар Митровић“

...

Решење о одбијању – Кик-бокс клуб „Спартан“ и Боксерски клуб „Благоје Блага Вујичић“

...

Решење о одбијању – Клуб борилачких спортова „012“

...