‘Конкурси’

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ

 ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  Решење о одбацивању неопотпуне пријаве...

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Предлог листе за доделу стипендија чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца Решење...

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта у 2020. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-17/2020- 23 од 28. фебруара 2020. године,...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017 – 2020. године у 2020. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-17/2020-22 од 28. фебруара 2020. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015 – 2020. године у 2020. години

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015 – 2020. године у 2020. години Решење о одбијању...

КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...