‘Конкурси’

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021. – 2025. у 2024. години и Решење о одбијању неосноване пријаве Удружења ученика и студената са хендикепом „Укључи све!“

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021. – 2025. у 2024. години Решење о одбијању неосноване пријаве Удружења ученика и студената са хендикепом „Укључи све!“ ...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину

 На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) и Закључка Градског већа Града Пожаревца број:09-06-38/2024-16-121. марта 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К О Н К У Р...

Обавештење – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ

1. ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ, број 011-66-102/2024-3 од 19.3.2024. године. 2. Решење којим се ОДБИЈА предлог посебног програма Боксерског клуба „Благоје Блага Вујичић“ Пожаревац за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години 8.1 Решење о одбацивању - Роми великог срца 9.1. Решење о одбацивању - Роми...

Обавештење о спровођењу одлуке Уставног Суда Србије IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године

...

Конкурс за суфинансирање пројеката производље медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернег медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у обласги јавног информисања на гериторији Града Пожаревца у 2024. години

1 Одлука о распоређивању - медији 2 Одлука о расписивању - медији 3 Конкурс Изјава учесника конкурса Образац 1 - Буџет пројекта и финансијски извештај Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања Образац...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021 – 2025 у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-20/2024-35 од 23.2.2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2024. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), чл. 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца...