‘Konkursi’

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025. u 2024. godini i Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Udruženja učenika i studenata sa hendikepom „Uključi sve!“

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025. u 2024. godini Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Udruženja učenika i studenata sa hendikepom „Uključi sve!“ ...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2023/2024. godinu

 Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj:09-06-38/2024-16-121. marta 2024. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K U R...

Obaveštenje – PRЕDLOG LISTЕ ZA FINANSIRANJЕ POSЕBNIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA U 2024. GODINI

1. PRЕDLOG LISTЕ ZA FINANSIRANJЕ POSЕBNIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA U 2024. GODINI, broj 011-66-102/2024-3 od 19.3.2024. godine. 2. Rešenje kojim se ODBIJA predlog posebnog programa Bokserskog kluba „Blagoje Blaga Vujičić“ Požarevac za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2024. godini...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine, u 2024. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine, u 2024. godini 8.1 Rešenje o odbacivanju - Romi velikog srca 9.1. Rešenje o odbacivanju - Romi...

Obaveštenje o sprovođenju odluke Ustavnog Suda Srbije IUz-60/2021, 14. februara 2024. godine

...

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodlje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, interneg medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasgi javnog informisanja na geritoriji Grada Požarevca u 2024. godini

1 Odluka o raspoređivanju - mediji 2 Odluka o raspisivanju - mediji 3 Konkurs Izjava učesnika konkursa Obrazac 1 - Budžet projekta i finansijski izveštaj Obrazac 1 - Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja Obrazac...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2024. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-20/2024-35 od 23.2.2024. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2024. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21, 78/21 i 76/23), čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca...