‘Obaveštenja’

“Help” Srbija i Grad Požarevac

U Sredu 18.11.2015. godine održan je sastanak između predstavnika "Help" Srbija i Grad Požarevac. Na inicijativu člana gradskog veća Dejana Krstića koji je bio i presedavajući sastanka , ispred Nemačke organizacije "Help" prisustvovali su Regionalni koordinator gospodin Klaus Mok , programski koordinator za...

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga

 Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga...

Konkurs za dodelu stipendija studentima

 Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2015/16. godinu.  Prijava za dobijanje studentske stipendije...

Rešenje o izboru projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Rešenje o izboru projekata proizvodnje medijskih sadržaja...

27. sednica Skupštine grada Požarevca od 25.10.2015. godine

 Elaborat opravdanosti izgradnje TS 110/35/10 kv "Požarevac 2"  Elaborat ekonomske opravdanosti pribavljanja imovine Preduzeća u društvenoj svojini "Fabrika šećera"  Prodajna dokumentacija - "Fabrika šećera"  Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini  Ugovor o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti, bez naknade ...

Liga Teniskog saveza istočne Srbije

Dana 24.10.2015. godine na terenima Teniskog kluba Požarevac održano je I kolo novog takmičenja pod okriljem Teniskog saveza istočne Srbije. Zajednička fotografija posle meča – levo su takmičari TK TAŽ, u sredini je trener TK Požarevac Milan Marković i desno stoje Novaković, Božić Karaklajić...