‘O Gradu’

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 - dr zakon) , Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj...

ZAKLjUČAK – Poništavanje konkursa za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period septembar – decembar 2021. godine

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici održanoj 30. jula 2021. godine  je na osnovu, člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. stav 5. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD SEPTEMBAR – DECEMBAR 2021. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

15 godina JKP „Parking servis“

U svečanim salonima Gradskog zdanja održan je prijem povodom obeležavanja 15 godina od osnivanja JKP „Parking servis“. Tim povodom prikazan je dokumentarni film o radu ovog preduzeća i podeljene su zahvalnice preduzećima i pojedincima koji su doprineli radu ovog preduzeća. Gradonačelnik Grada Požarevca Saša...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 05.08.2021. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124...

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

...