‘О Граду’

Додељени уговори о субвенцији у опреми за 10 незапослених лица и 10 уговора о субвенцији у виду опреме за микро и мала предузећа

Градоначелник Града Пожаревца Саша Павловић доделио је данас уговоре о субвенцији у опреми за 10 незпослених лица и 10 уговора о субвенцији у виду опреме за микро и мала предузећа. Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ партнерски  су спровели...

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У УЛИЦАМА ТАБАЧКА ЧАРШИЈА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА И ЛЕЊИНОВОЈ У ПОЖАРЕВЦУ

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 и 23/19), члана 15. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/11, 3/17 и...

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

...

Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2020. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланa 32. став 1. тачка 8) a а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,...

Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за први квартал 2020. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8) а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр....

Третман сузбијања ларви комараца на територији Града Пожаревца

Обавештавамо Вас да ће 22.09. и 23.09.2020. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће „ЕКО САН ПЛУС“ д.о.о. из Београда, Земун, почети третман сузбијања ларви комараца на територији Града Пожаревца. Третмани ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова, а планирано...