‘О Граду’

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC4-2019 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАНОВА И НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА НАВЕДЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОБЈАВЉЕНИМ ДАНА 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 6.1. Приручника за куповину станова, Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног збрињавања у Србији-Потпројекат 7- Компонента 1, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО  ЈАВНОМ...

Јавна презентација Студије јавног градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца

У понедељак 02.12.2019. године у 11часова, у скупштинској сали (сала 107) одржаће се јавна презентација Студије јавног градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца. Позивају се сва заинтересована лица (грађани, привредни субјекти, директори школа...) који желе да упуте сугестију ради успостављања ефикаснијег система...

Обавештење за припрему прописа

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - други закон,101/16 - други закон и 47/18), Градска управа Града Пожаревца, даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина...

Завршен пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима град Пожаревца“

Пројекат је реализовао град Пожаревац у сарадњи са Агеницијом Уједињених нација за равноправност полова и оснаживање жена (UN Women) и Европском унијом као донатором. Иначе, пројекат је део програма „Кључни кораци ка родној равноправности“ кроз који Координационо тело за родну равноправност подржава...

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2019. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Обавештење о замени образаца дозвола за управљача и руковаоца чамаца, односно морнара на пловећем постројењу

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе Лучка капетанија Велико Градиште обавештава грађане, привредне и јавне субјекте који руководе или управљају језерима и рекама,категорисаним водним путевима за пловидбу пловила за рекреацију а који поседују образце дозвола за управљача и руковоаца чамаца, односно морнара на пловећем...