‘О Граду’

Одржана конференција за медије поводом Виминацијум феста

Конференција за медије одржана је у Београдском медиа центру и ту је представљен програм другог по реду Виминацијум феста „Митови стари и нови“. Овај позориштни фестивал траје од 24. до 30. јуна. На конференцији медијима се обратио градоначелник Града Пожаревца Бане...

Састанак на тему промоције Потпројекта СРБ7 и анимације тржишта у Пожаревцу

Дана 25.06.2019. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 часова у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединица за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд у сарадњи са представницима Града Пожаревца одржаће састанак на тему промоције Потпројекта...

Извештај са одржане јавне расправе о нацрту ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ са одржане јавне расправе о нацрту ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    Градско веће Града Пожаревца, Закључком број:09-06-60/2019-5 од дана 18.04.2019.год. сазвало је јавну расправу, на иницијативу Службе за инвестиције бр.016-418-3/2019 од дана 27.02.2019. Јавна расправа...

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2019. годину

...

Обавештење за јавност

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - други закон,101/16 - други закон и 47/18), Градска управа Града Пожаревца, даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ             Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које...