‘Planovi detaljne regulacije’

Plan detaljne regulacije “Dragulj” u Kostolcu

Plan detaljne regulacije "Dragulj" u Kostolcu...

JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US,...

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) i...

Plan detaljne regulacije ”Severni blok industrijske zone” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije ''Severni blok industrijske zone'' u Požarevcu...

Plan detaljne regulacije “TULBA-TABANA” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije "TULBA-TABANA" u Požarevcu...

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac - Kostolac...