Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Registracija stambenih zajednica

Dana 12.06.2017.godine, počela je registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, obzirom da je dana 12.06.2017.godine počeo sa radom Registar stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu.

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) dana 31.12.2016.godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 44/95, ..i 88/2011), na osnovu koga je Gradska uprava Grada Požarevca vodila evidenciju Skupštine stanara zgrada.

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016.godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl.22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Kontakt osobe:

Dragana Živković dipl.pravnik, tel. 539-648  

E-mail: dzivkovic@pozarevac.rs

Jovana Jurišić prof. Geografije – informatike, tel. 539-634  

E-mail: jjurisic@pozarevac.rs

Dokumentacija za registraciju stambene zajednice može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca i na sajtu Grada Požarevca:

  1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
  2. Dodatak prijavi
  3. Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice
  4. Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

 

 Registracija stambenih zajednica