‘budzet’

Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи...

Усвојен ребаланс буџетаAdopted the revised budget

Седница Скупштине града Пожаревца На седници Скупштине града Пожаревца, председавао Бане Спасовић, главна тачка дневног односила се на први ребаланс буџета у овој години који је усвојен а у образложењу градоначелника, Миомира Илића је наведено да су промене биле нужне ради уравнотежења прихода и...

Усвојен буџет за 2013. годинуThe budget for 2013. year

Одборници скупштине града Пожаревца усвојили су буџет за 2013. годину. За предлог буџета је гласало 57 од 68 одборника. Како је већ најављивано, за буџет су гласали и одборници Српске напредне странке док су против била само два одборника ЛДП-а. Очекивани приходи...

Буџет у центру пажње – Седница Градског већа Пожаревца Budget in the center of attention – Session of City Council

Поводом 4. редовне седнице Градског већа Пожаревца, јавности су се обратили градоначелник Пожаревца Миомир Илић и заменица градоначелника Вукица Васић, која је говорила о првој тачки дневног реда. Наиме, чланови градског већа дали су сагласност на Упутство са смерницама за припрему буџета Града Пожаревца за...