‘budzet’

Uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13),  odeljenje za finansije i javne nabavke dostavlja uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu koje se može naći...

Usvojen rebalans budžetaAdopted the revised budget

Sednica Skupštine grada Požarevca Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, glavna tačka dnevnog odnosila se na prvi rebalans budžeta u ovoj godini koji je usvojen a u obrazloženju gradonačelnika, Miomira Ilića je navedeno da su promene bile nužne radi uravnoteženja prihoda i...

Usvojen budžet za 2013. godinuThe budget for 2013. year

Odbornici skupštine grada Požarevca usvojili su budžet za 2013. godinu. Za predlog budžeta je glasalo 57 od 68 odbornika. Kako je već najavljivano, za budžet su glasali i odbornici Srpske napredne stranke dok su protiv bila samo dva odbornika LDP-a. Očekivani prihodi...

Budžet u centru pažnje – Sednica Gradskog veća Požarevca Budget in the center of attention – Session of City Council

Povodom 4. redovne sednice Gradskog veća Požarevca, javnosti su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, koja je govorila o prvoj tački dnevnog reda. Naime, članovi gradskog veća dali su saglasnost na Uputstvo sa smernicama za pripremu budžeta Grada Požarevca za...